Cynhyrchu Teledu

Gan ein bod yn meddu ar y systemau sain a goleuo mwyaf a mwyaf datblygedig yng ngogledd Cymru, rydym wedi gweithio gyda phob un o'r cwmnïau Cynhyrchu Teledu, Ffilm a Fideo cenedlaethol a'r rhan fwyaf o'r rhai annibynnol hefyd.

Yn ogystal â darparu systemau sain a goleuo yn cynnwys golau LED a llwyfannau, mae gennym amrywiaeth o sgriniau awtociw o ansawdd, o 50" i 75", a sgriniau LCD, ac rydym yn fedrus mewn dosbarthu pŵer y prif gyflenwad yn ogystal â ffrydiau awditoriwm a theledu byw.

Galwyd ar ein harbenigedd i weithio ochr yn ochr ar sail ymgynghoriaeth â Chyfarwyddwyr Golau Teledu yn cynnwys Mr John Penny Williams.

Ymfalchïwn yn ein gallu i fodloni eich holl anghenion teledu. Am ragor o wybodaeth,