• Jun
  19
  2023

  #cefnogaethmad #madsupport

  Mad yn Rali @YFC.

 • Jun
  15
  2023

  Mad yn Prynu Rhwystr Rheoli Torf

  Gwybodaeth

  Y system rhwystr torf yw'r ateb perffaith ar gyfer rheoli torfeydd yn ddiogel. Heb fod angen fawr ddim o offer, gallwch leihau eich amser gwaith gyda'r rhwystrau hawdd eu gosod hyn. Wedi'u gwneud ag alwminiwm cadarn, mae'r rhwystr torf hwn yn bodloni meini prawf 11.2.1 o Strwythurau Dros Dro IStructE, wedi'u cymeradwyo gan Lloyds Testing Ltd.

  Mae tri chynnyrch ar gael; Syth, Cornel a Throli.

  Dimensiynau:

  Lled: 1000mm
  Uchder: 1205mm
  Dyfnder: 1250mm

  Pwysau: 30KG
  Llwyth wedi'i nodi yn ôl 4.5kN/m

  • Cysylltiad syml drwy nytiau a bolltiau
  • Mannau cysylltu rhwydd
  • Heb fod angen fawr ddim o offer
  • Allwedd 'Allen' i gloi'r rhannau yn eu lle
  • Cyfleusterau grisiau cefn, mynediad gweledol a chorfforol at y dorf
 • Feb
  5
  2023

  Mad yn prynu wal LED newydd

  Gwnaethom ddefnyddio'r adnodd hwn yr wythnos ddiwethaf yn lansiad stiwdios Ffilm newydd ar Ynys Môn, sef STIWDIOS FFILM ARIA yn Llangefni. Pob hwyl i chi gyda'r fenter newydd

 • Jan
  13
  2019

  MAD YN PRYNU CASGLIAD NEWYDD OHM CORA

  Yn ddiweddar, diweddarasom ein system seinydd i'r Casgliad OHM Cora. Defnyddiasom yr adnodd hwn am y tro cyntaf noswyl Nadolig yng Nghonwy lle daeth 8,000 o bobl i weld Siôn Corn ar waliau'r castell a'r sioe tân gwyllt enfawr am y bymthegfed tro i ni ddarparu'r system sain yno. Ni chawsom ein siomi ychwaith a chwedl y trefnwr, "rydych chi wedi mynd i'r lefel nesaf" - cytuno'n llwyr. Rydym ni'n barod amdani yn 2019.....

 • Jan
  13
  2019

  MAD YN SICRHAU RÔL RHEOLI CYNHYRCHIAD AR GYFER ROC ZIP WORLD AR 15 MEHEFIN

  Pleser gennym yw bod yn dîm rheoli cynhyrchiad ar gyfer y digwyddiad Roc Zip Word nesaf a gynhelir ar 15 Mehefin yn Chwarel Penrhyn, Bethesda, digwyddiad un diwrnod o gerddoriaeth fyw gyda rhai o brif enwau a bandiau'r Deyrnas Unedig. Cadwch lygad am ragor o wybodaeth

 • Oct
  21
  2018

  PECYN SAIN A GOLEUO CALAN GAEAF NAWR AR GAEL - peiriant mwg - peiriant swigod - a goleuadau LED i'w llogi

  Ffoniwch nawr i logi cyfarpar ar gyfer Calan Gaeaf. Os hoffech chi ychwanegu hŵŵŵyl at eich parti, gallwn ni gynnig y canlynol i'w llogi - PEIRIANNAU MWG, PEIRIANNAU SWIGOD, GOLAU LED mewn unrhyw liw info@mad-sl.com

  www.mad-sl.com

 • Sep
  20
  2018

  Ar y gweill : #Madcooks #Cogyddionmad

  Gwasanaeth newydd gan Mad, adnoddau cegin cyflawn, yn berffaith ar gyfer gwyliau bwyd. A new service from Mad, a full demo kitchen perfect for Food festivals

 • Jul
  12
  2018

  www.gwylarall.com/

  Penwythnos yma yng Nghastell Caernarfon / this weekend @ Caernarfon Castle.

  #cefnogaethmad #madsupport

 • Jun
  4
  2018

  LLWYDDIANT #GŴYLGRUFF #BGT #SERENYDYFODOL

  AM NOSON WYCH YN AMLWCH I GEFNOGI GRUFF, DA'R HOGYN

 • May
  27
  2018

  Adborth gwych i Mad gan drefnwyr Dawns Haf

  "Digwyddiad arbennig, bois, gyda diolch i'ch cyfraniad a'ch creadigrwydd chi"