Digwyddiadau chwaraeon

Boed ydych yn cynnal digwyddiad chwaraeon ar gyfer y gymuned leol neu ddigwyddiad mawr, rhyngwladol, yna bydd angen arnoch ein harbenigedd.

Rydym yn fedrus am ddarparu systemau sain a goleuo sy'n cynnwys cerbyd ar gyfer sylwebwyr, platfform ar gyfer ffotograffwyr, system sain gorn, yn ogystal â system seinydd ddi-wifr ar gyfer sylwebaeth ddi-dor heb ei thebyg y gallwch ei chlywed hyd at 15 milltir i ffwrdd a chyrraedd copa'r Wyddfa hyd yn oed, sy'n 3,560 troedfedd!

Mae ein sgiliau wedi'u gweld ym Mhencampwriaethau Athletau'r Byd Cymru, Rali GB Cymru, Ras a Marathon yr Wyddfa, Hanner Marathon Ynys Môn, Triathlon Llanc yr Eira, Triathlon Llanc y Llechi yn ogystal â Ras am Fywyd Ymchwil Canser.

Os hoffech chi gynnal digwyddiad chwaraeon o'r safon broffesiynol uchaf,